Ukupni Rashod
Trenutni18,095,741,716 HRK
Predloženi16,800,492,662 HRK
Razlika1,295,249,054 HRK
Plaće2,054,670,002 HRK
Vij. Tijela155,742,391 HRK
Pomoć 2,572,181,449 HRK
227,792,020 (9%) 
244,574,985 (10%) 
Reprez.68,727,525 HRK

Jedinice samouprave
Trenutno556
Predloženih126
Razlika430
Prihod
Rashod
Pomoć
 
 
Plaće
Vije. Tijela
Subven.
Pretraživanje


Prihod
Rashod
Pomoć
 
 
Plaće
Vij. Tijela
Subven.
Ukupni Rashod
Trenutni18,095,741,716 HRK
Predloženi16,800,492,662 HRK
Razlika1,295,249,054 HRK
Plaće2,054,670,002 HRK
Vij. tijela155,742,391 HRK
Pomoć 2,572,181,449 HRK
227,792,020 (9%) 
244,574,985 (10%) 
Reprez68,727,525 HRK

Jedinice samouprave
Trenutno556
Predloženih126
Razlika430
Postotak plaća u ukupnim rashodima
NazivPPDSRashodPlaćePostotak
ZažabljeSkupina 31,691,140 1,215,20072%
PojezerjeSkupina 32,227,720 1,152,81052%
NegoslavciSkupina 12,812,820 1,404,44050%
LokvičićiNe2,392,760 1,177,88049%
GorjaniNe4,268,760 2,024,14047%
Levanjska VarošSkupina 34,057,350 1,923,84047%
Slavonski ŠamacSkupina 33,233,690 1,486,91046%
BogdanovciSkupina 16,176,160 2,746,20044%
GalovacSkupina 31,923,010 852,52044%
Cista ProvoSkupina 34,667,670 2,013,64043%
Skraćeni tekst Zakona o područjima posebne državne skrbi
PPDS Skupina 1 - tijekom rata okupirana područja JLS, neposredno uz državnu granicu a njihovo središte od državne granice nije udaljeno više od 15 km zračne linije i nema više od 5,000 stanovnika prema popisu iz 1991.g. U ovu skupinu pripadaju i neka naselja unutar Osijeka te Vinkovaca
PPDS Skupina 2 - područja koja su bila okupirana tijekom domovinskog rata a ne pripadaju u prvu skupinu. U drugu skupinu pripadaju i neka naselja unutar Daruvara, Dubrovnika, Karlovca, Siska, Slatine, Virovitice, Vodica te Zadra.
PPDS Skupina 3 - područja koja su ocijenjena kao dijelovi RH koji zaostaju u razvoju prema 3 kriterija razvijenosti: ekonomskom, strukturnom i demografskom.


Često postavljena pitanja (FAQ)

Metodologija grupiranja
U svakoj županiji određene su početne jedinice sa suficitom tj. deficitom, osnovnim izračunom "prihod - pomoć - rashod = suficit/deficit" čime je dobiven i minimalni broj jedinica u grupi. Deficitarne jedinice imaju deficit barem dvije godine zaredom. Od središta svake početne jedinice izračunate su cestovne udaljenosti do središta susjednih jedinica. Suficiti i deficiti izračunati su skupno u više varijacija. Susjedne jedinice mijenjale su početnu grupaciju sa ciljem dobivanja većeg suficita cijele grupe. Grupiranja nisu uvijek određena automatizmom već je ponegdje grupiranje izmijenjeno ručno.

Metodologija izračuna
Prihodi svih jedinica te rashod početne jedinice u cijelosti su prenešeni. Rashodi spojenih jedinica su modificirani - od ukupnog rashoda preuzeto je 35-40% sredstava, u potpunosti su prenešeni rashodi naknada i pomoći stanovnicima, subvencija, energije i komunala. Ušteda je postignuta na svakoj stavci osim spomenutih. Jefinija grupna nabava, jefinije održavanje, promidžbe i informiranja, organizacije, efikasnijeg i bržeg katastra, izdavanja dozvola itd. Dobivenih rashodom izračunat je i novi trošak po stanovniku.

Zašto se neke grupe sastoje isključivo od suficitarnih jedinica?
Prihodi kapitalnih i državnih pomoći iz EU fondova uzeti su u obzir u metodologiji grupiranja. Županijska i državna pomoć (zavodi + ministarstva) također su uzeti u obzir. Grupa sa suficitom od 75 milijuna HRK ima više resursa (financijskih i ljudskih) za kapitalne/investicijske projekte, preobrazbu svoje regije ali samo ako je to učinjeno grupno. (primjer Samobor, Sveta Nedelja, Stupnik)

Izvori informacija
Ministarstvo financija: PR-RAS izvještaji jedinica lokalne samouprave, data.gov.hr, EuroGeographics NUTS EuroGlobalMap

Kontakt
Nikola Strahija, Udruga Glas Poduzetnika

Zahvala
UGP: Vuk Vuković & Dražen Oreščanin, Angela Baker (EuroGeographics ), Google, data.gov.hr, Ministarstvo Financija, UGP,